Bij een op maat gemaakt Persoonlijk Ontwikkelings of Leiderschapstraject gelden de

volgende tarieven:

 

Kennismakingsgesprek                 Geen kosten

Eénmalige consult                           €111,oo

Follow up consult na traject          €111,oo*    

Op maat gemaakt traject                €225,oo per sessie**       

 

 *Consulten worden vooruit betaald.

** Traject Sessies worden per blok van drie sessies vooruit betaald.

 

Bij afzegging wordt consult/sessie in rekening gebracht.

Bij opzegging na het tekenen van de overeenkomst/offerte dient u 25% van het totaal verschuldigde bedrag over te maken wegens administratie en consult kosten.